Name:  Gynera.jpg
Views: 167
Size:  3.7 KB

Dạng thuốc

Hộp 21 viên
Thành phần, hàm lượng

Gestodene 0,75mg Ethinyl Estradiol 0,035mg
Chỉ định(Dùng cho trường hợp)

Thuốc tránh thai
Nhà sản xuất

Bayer