Nhà sản xuất Novo Nordisk Pharma
Thành Phần Glucagon HCl.

Chỉ Định & Liều Dùng Để xem thêm thông tin chi tiết về liều và cách sử dụng của thuốc glucagon ... Nhắp vào để xem

Phân loại FDA trong thai kỳ


Mức độ B: Các nghiên cứu về sinh sản trên động vật không cho thấy nguy cơ đối với thai nhưng không có nghiên cứu kiểm chứng trên phụ nữ có thai; hoặc các nghiên cứu về sinh sản trên động vật cho thấy có một tác dụng phụ (ngoài tác động gây giảm khả năng sinh sản) nhưng không được xác nhận trong các nghiên cứu kiểm chứng ở phụ nữ trong 3 tháng đầu thai kỳ (và không có bằng chứng về nguy cơ trong các tháng sau).
Phân loại MIMS Các thuốc khác ảnh hưởng đến chuyển hóa (Other Agents Affecting Metabolism)
Phân loại ATC H04AA01 - glucagon ; Belongs to the class of glycogenolytic hormones. Used in the treatment of hypoglycemia.

Đóng gói/Trình bày
1 mg x 1 lọ bột và dung môi 1mL