Nhà sản xuất Merck Sante
Thành Phần Levothyroxine Na, liothyronine.
Phân loại MIMS Hormon tuyến giáp (Thyroid Hormones)
Phân loại ATC H03AA03 - combinations of levothyroxine and liothyronine ; Belongs to the class of thyroid hormones.