Nhà sản xuất Samsung Pharma
Thành Phần Calcitriol, vit E.
Phân loại MIMS Thuốc ảnh hưởng chuyển hoá xương (Agents Affecting Bone Metabolism)
Phân loại ATC A11CC04 - calcitriol ; Belongs to the class of vitamin D and analogues. Used as dietary supplements.