Nhà sản xuất Brawn Labs
Thành Phần Mỗi 5mL: Ca carbonate 250 mg, vit D3 125 iu.
Phân loại MIMS Thuốc ảnh hưởng chuyển hoá xương (Agents Affecting Bone Metabolism)
Phân loại ATC A12AX - Calcium, combinations with other drugs ; Used as dietary supplements.