Nhà sản xuất Delhi Pharma
Thành Phần Mỗi 5mL: Vit D3 125 iu, Ca carbonate 250 mg.
Phân loại MIMS Thuốc ảnh hưởng chuyển hoá xương (Agents Affecting Bone Metabolism)
Phân loại ATC A12AX - Calcium, combinations with other drugs ; Used as dietary supplements.