Nhà sản xuất Synmedic Lab
Thành Phần Alendronate Na.

Chỉ Định & Liều Dùng Để xem thêm thông tin chi tiết về liều và cách sử dụng của thuốc alendronic acid ...

Cách dùng Should be taken on an empty stomach. (Take w/ a full glass of plain water at least ½ hr before the 1st food/drink/medication of the day & remain in sitting/upright position for at least ½ hr. Swallow whole, do not chew/crush.)

Phân loại FDA trong thai kỳ

Mức độ C: Các nghiên cứu trên động vật phát hiện các tác dụng phụ trên thai (gây quái thai hoặc thai chết hoặc các tác động khác) và không có các nghiên cứu kiểm chứng trên phụ nữ; hoặc chưa có các nghiên cứu trên phụ nữ hoặc trên động vật. Chỉ nên sử dụng các thuốc này khi lợi ích mang lại cao hơn nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi.

Phân loại MIMS Thuốc ảnh hưởng chuyển hoá xương (Agents Affecting Bone Metabolism)
Phân loại ATC M05BA04 - alendronic acid ; Belongs to the class of bisphosphonates. Used in the treatment of bone diseases.