Thành phần:
Bát góc hồi hương, sơn nại, sanh xuyên ô, sanh thảo ô, ma hoàng, bạch chỉ, thương thuật, đương quy, can khương, xạ hương、bạc hà não, thủy duong toan giáp chỉ, lưu toan nhuyễn cốt tố, bang phiến, diêm toan bản hải lạp minh、 chương não …

Chỉ định

Trấn thống,tiêu viêm。Dụng khi đau phong thấp,đau khớp,đau lưng,đau thần kinh,đau nhức cơ,bong gân, sái khớp。

Thuốc dán ngoài, không được uống.

Quy các đóng gói
Mỗi hộp 2 túi, mỗi túi có 4 miếng dán. Kích thước mỗi miếng là 7cm*10cm