là thuốc kháng virus thuộc nhóm nucleosid của purin
các thuốc trong nhóm :

+ vira mỡ tra mắt 3%
+ vira mp gel bôi 10%