Thành phần: Ofloxacin, Tá dược


Chỉ định: Được chỉ định trong điều trị các nhiễm khuẩn ở mắt như viêm mí mắt, lẹo, viêm túi lệ, viêm kết mạc, viêm bờ mi, viêm giác mạc, loét giác mạc, hậu phẫu do các vi khuẩn nhạy cảm sau: Enterobacter cloacae, Haemophilus influenza, Propionibacterium acnes, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescenes, Staphylococcus aureus, S. epidermidis và Streptococcus pneumoniae.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc để tiêm dưới kết mạc hoặc tiêm trực tiếp vào tiền phòng của mắt
Cũng như các thuốc kháng sinh khác, sử dụng thuốc kéo dài có thể làm tăng trưởng các chủng vi khuẩn không nhạy cảm, kể cả nấm. Trường hợp bội nhiễm, ngưng sử dụng thuoc và tiến hành điều trị hỗ trợ.

Cách sử dụng: Điều trị viêm kết mạc nhiễm khuẩn:
Ngày 1 & 2: nhỏ 1-2 giọt mỗi 4 giờ vào mắt bệnh
Ngày 3 đến 7: nhỏ 1-2 giọt x 4 lần/ngày
Điều trị loét giác mạc nhiễm khuẩn:
Ngày 1 & 2: nhỏ 1-2 giọt vào mắt bệnh mỗi 30 phút ban ngày và sau khi ngủ 4 và 6 giờ
Ngày 3 đến 7 hoặc 9: nhỏ 1-2 giọt mỗi 1 giờ ban ngày