Thành phần: Erythromycin ......................................125 mg

Sulfamethoxazol.................................20 0 mg

Trimethoprim...................................... .40mg


Chỉ định: Nhiễm khuẩn đường hô hấp

Nhiễm khuẩn tiết niệu, tiêu hóa

Cách sử dụng: Người lớn: 1-2 gói/ lần x 3 - 4 lần/ ngày

Trẻ em: Uống theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc