Thành phần:
Oxomemazin hydroclorid 1,65mg
Guaifenesin 33,3mg
Paracetamol 33,3mg
Natribenzoat 3mg
Chỉ định
Điều trị triệu chứng ho khan, đặc biệt ho nhiều về đêm (ho dị ứng và kích ứng)
Cách dùng
Người lớn: Uống 2-6 viên/ngày chia làm 2-3 lần