Chỉ định:

Chống chỉ định:

Viêm giác mạc nông do Herpes simplex, Vaccinia, Varicella và các virus khác. Nhiễm khuẩn mắt do Mycobacterium, nhiễm nấm. Sau khi lấy dị vật giác mạc không biễn chứng.
Chú ý đề phòng:
Quá mẫn với thành phần thuốc. Dùng lâu có thể bào mòn giác mạc hay củng mạc.
Tác dụng ngoài ý:
Tăng nhãn ấp, glaucoma, tổn thương thần kinh thị giác, đục thủy tinh thể dưới bao sau, chậm lãnh vết thương. Nhiễm khuẩn mắt thứ phát. Nhiễm nấm.
Liều lượng:
1-1,5cm x 3-4 lần/ngày