Chỉ định:
Giảm áp lực nội nhãn cao trong bệnh tăng nhãn áp góc mở và tăng nhãn áp
Như đơn trị liệu ở bệnh nhân:
- Những người sẽ được hưởng lợi từ chất bảo quản thuốc nhỏ mắt miễn phí
- Không đủ đáp ứng với điều trị dòng đầu tiên
- Không dung nạp hoặc chống chỉ định để điều trị dòng đầu tiên.
Điều trị như bổ trợ cho thuốc chẹn bêta.

Taflotan:

- Giảm áp lực nội nhãn (IOP) ở bệnh nhân bệnh tăng nhãn áp góc mở chính hoặc tăng huyết áp ở mắt. Dữ liệu về việc sử dụng đồng thời Taflotan giải pháp mắt 0.0015% với các sản phẩm thuốc nhỏ mắt chuyên đề khác để giảm áp lực nội nhãn bị hạn chế. Giảm áp lực nội nhãn cao (IOP) trong bệnh tăng nhãn áp góc mở và tăng nhãn áp.

Quy cách :

Taflotan 0.0015% x 2,5 ml x của 1 Taflotan 15 mg / 1 mL x 2,5 mL x 1 của $ 32,64 Taflotan 15 mg / 1 mL x 2,5 ml
.