Thành phần: Mỗi gói chứa:
Spiramycin ................................................. 750.000 I.U

Chỉ định: Kháng sinh.

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đóng gói: Hộp 10 gói x 5g.