Thành phần: Mỗi viên chứa:
Spiramycin ............................1.500.000 I.U, 3.000.000 I.UChỉ định:
Kháng sinh.

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đóng gói: Spiramycin 1.500.000: Hộp 2 vỉ x 8 viên. Spiramycin 3.000.000: Hộp 2 vỉ x 5 viên.