Thành phần:
- Cefpodoxime ........................100mg

- Tá dược vừa đủ 1 viên nén dài bao phim.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ, hộp nhỏ chứa 1 vỉ x 10 viên .

CHỈ ĐỊNH:

- Nhiễm khuẩn hô hấp trên bao gồm viêm tai giữa cấp, viêm xoang, viêm amiđan và viêm họng.

- Viêm phổi cấp tính mắc phải trong cộng đồng.

- Nhiễm lậu cầu cấp chưa có biến chứng.

- Nhiễm khuẩn đường tiểu chưa có biến chứng.

- Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

* Người lớn :

- Nhiễm khuẩn hô hấp trên, viêm amiđan, viêm họng: 100mg mỗi 12 giờ trong 5 - 10 ngày.

- Viêm phổi cấp tính mắc phải trong cộng đồng: 200mg/lần, cứ mỗi 12 giờ 1 lần trong 14 ngày.

- Nhiễm lậu cầu cấp chưa có biến chứng : Liều duy nhất 200mg.

- Nhiễm khuẩn đường tiểu chưa có biến chứng: 100mg mỗi 12 giờ trong 7 ngày.

- Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da : 400mg mỗi 12 giờ trong 7 – 14 ngày.

* Trẻ em :

- Trẻ em từ 5 tháng đến 12 tuổi :

+ Viêm tai giữa cấp tính : 5mg/kg (tối đa 200mg mỗi 12 giờ) hoặc 10mg/kg (tối đa 400mg ngày 1 lần) trong 10 ngày.

+ Viêm họng và viêm amiđan : 5mg/kg (tối đa 100mg mỗi 12 giờ) trong 5 - 10 ngày

- Điều trị các nhiễm khuẩn khác cho trẻ dưới 15 ngày tuổi : Không nên dùng.

- Trẻ em từ 15 ngày đến 6 tháng : 8mg/kg/ngày, chia 2 lần.

- Trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi : 40mg/lần, ngày 2 lần.

- Từ 3 tuổi đến 8 tuổi : 80mg/lần, ngày 2 lần.

- Trên 9 tuổi : 100mg/lần, ngày 2 lần.

* Liều dùng cho người suy thận : Giảm liều tùy theo mức độ suy thận.

- Độ thanh thải creatinin < 30ml/phút và không thẩm tách máu : Liều thường dùng, cách nhau 24 giờ 1 lần.

- Người bệnh đang thẩm tách máu, uống liều thường dùng 3 lần/tuần.