Thành phần: Mỗi gói chứa:
Roxithromycin ............................... 50mg

Chỉ định: Kháng sinh.

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đóng gói: Hộp 20 gói x 1,5g