RIFABUTIN là thuốc kháng sinh thuốc nhóm rifamycin,đặc biệt tác dụng trên Mycobacterium không điển hình,như Mycobacterium avium complex.Dùng làm thuốc điều trị lao tròn các trường hợp lao kháng rifampicin,và thuốc dự phòng cho các người bệnh AIDS,tránh lây nhiễm Mycobacterium không điển hình,
CÁC THUỐC TRONG NHÓM:
-Ansatipine nang 150 mg