Thành phần: Mỗi viên chứa:
Spiramycin ........................... 750.000 đvqt(I.U)
Metronidazol ..........................125mg

Chỉ định: Kháng sinh.

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên.