Chỉ định:Chống chỉ định:

Trẻ em dưới 6 tháng không được dùng.
Liều lượng:
Người lớn: Uống mỗi lần 1 viên, ngày uống 2-3 lần. Liều tối đa dùng cho người lớn 5 viên 1lần, 15 viên/ 24 giờ.
Liều tối đa dùng cho trẻ em:
6 tháng đến 1 năm: 5mg/lần, 10mg/ ngày.
2 tuổi: 10mg/lần, 20mg/ ngày.
3 - 4 tuổi: 10mg/lần, 30mg/ ngày.
5 - 6 tuổi: 20mg/lần, 40mg/ ngày.
7 - 9tuổi: 30mg/lần, 60mg/ ngày.
10 - 14 tuổi: 50mg/lần, 100mg/ ngày.