Cefminox là một thế hệ thứ hai kháng sinh nhóm cephalosporin và hòa tan trong dung dịch nước. Toku-E cung cấp hai hình thức cefminox: cefminox (C076) và cefminox natri (C124)

Như β-lactam, cephalosporin can thiệp với PBP (penicillin gắn protein) hoạt động liên quan đến giai đoạn cuối cùng của sự tổng hợp peptidoglycan. Của PBP là enzyme xúc tác cho một crosslink pentaglycine giữa alanin và lysine dư lượng cung cấp sức mạnh bổ sung cho các tế bào. Nếu không có một crosslink pentaglycine, tính toàn vẹn của tế bào bị tổn thương nghiêm trọng và cuối cùng dẫn đến ly giải tế bào và cái chết. Kháng cephalosporin thường do các tế bào có chứa plasmid mã hóa β-lactamase. Cefminox, giống như nhiều cephalosporin, có khả năng chống hoạt động β-lactamase.
Spectrum

Cefminox là nhắm mục tiêu một loạt các vi khuẩn gram âm và gram dương bao gồm cả vi khuẩn kỵ khí kháng sinh phổ rộng.

Ứng dụng vi sinh

Vì tính chất mạnh chống lại vi khuẩn yếm khí, cefminox có thể được sử dụng đối với Bacteroides, Clostridium, và nhiễm khuẩn kỵ khí khác.