Thành phần: Mỗi chai 5ml chứa:
Gentamicin ( dưới dạng Gentamicin sulfat)...........................15mg
Betamethason ( dưới dạng Betamethason natri phosphat).....5 mg

Chỉ định: Kháng sinh

Liều lượng: Liều dùng: theo sự chỉ dẫn của thấy thuốc

Đóng gói: Hộp 1 chai 5ml