Chỉ định:

Chống chỉ định:

Quá mẫn với thành phần thuốc. Bệnh phân hủy tế bào gan.
Liều lượng:
Người lớn & trẻ > 15t.: 1-2 viên x 2-3 lần/ngày, không quá 6 viên/ngày. Trẻ 7-14t.: nửa viên x 2-3 lần/ngày.