Số đăng ký:
Dạng bào chế:
Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 3 lọ
Công ty đăng ký: Rose Chem International
Thành phần:
Methylprednisolon: 80mg