Chỉ định:Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với một trong các hoạt chất của thuốc (rất hiếm).
Cách dùng:
Đặt vào âm đạo 1 viên/ngày, trong 10-15 ngày liên tiếp.