Thành phần Mỗi viên nang chứa: Dextropropoxyphene HCI.........................30mg Paracetamol....................................... .....400mg

Chỉ định Các cơn đau hoặc đau dữ dội hoặc đau không bớt khi dùng riêng một thuốc, giảm đau ngoại biên.