Thành phần: Mỗi ống 2ml chứa:
Gentamicin ( dưới dạng Gentamicin sulfat)..............80mg


Chỉ định: Kháng sinh

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đóng gói:
Hộp 10, 50 ống 2ml.