Thành phần: Gentamicin Sulfate 80mg


Chỉ định: Nhiễm trùng hô hấp, tiết niệu, da-mô mềm, x ương khớp, tiêu hoá, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng hệ TKTW.

Cách sử dụng: Người lớn: 3mg/kg/ngày, chia 3 lần ,I.M, I.V.

Trẻ em : 6-7.5mg/kg/ngày, chia 3 lần ,I.M, I.V.

Đóng gói: Hộp 50 ống