Thành phần: Mỗi ống 2ml chứa:
Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) .........80mg
Lidocain hydroclorid ........................................4mg


Chỉ định: Kháng sinh

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

Đóng gói: Hộp 50 ống 2ml