Thành phần: Thuốc cốm
Mỗi gói chứa:
Erythrommycin ............................. 125mg
Sulfamethoprim .............................200mg
Trimethoprim ................................. 40mgChỉ định:
Kháng sinh.

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.