Thành phần: Thuốc bột.
Mỗi gói chứa:
Erythromycin base .......................... 250mg
(dưới dạng Erythromycin ethyl succinat)


Chỉ định: Kháng sinh

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đóng gói: Hộp 20 gói x 3g