Thành Phần:
Mỗi 5 mL Diphenhydramine HCl 5 mg, Zn sulfate 5 mg.
Chỉ Định:
Dùng trong các trường hợp: đỏ mắt, ngứa mắt, xốn mắt; mỏi mắt, cay mắt do đọc sách nhiều, làm việc nhiều trên máy vi tính; làm dịu mắt, mát mắt, giữ mắt được lành mạnh.
Liều Dùng:
Nhỏ vào mắt 2-3 giọt/lần. Mỗi ngày nhỏ vài lần.