Số đăng ký: VD-4829-08
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Viên nang
Công ty đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM
Thành phần:
Paracetamol: 500mg
Dextropropoxyphene hydrochloride: 30mg