Số đăng ký:
Dạng bào chế:
Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Ống
Công ty đăng ký: Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1
Thành phần:
Dexamethasone: 4mg