Thành phần: Cloramphenicol.......................250mg

Chỉ định: Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn: Richketsia, Chlamydia, Heamophilus, influenza (bệnh viêm màng não)

Cách sử dụng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc, trung bình:
- Người lớn: uống mỗi lần 1 viên ngày 4 lần
- Trẻ em: uống mỗi lần 1/2 viên ngày 4 lần