Thành phần: Cefaclor 3.75g/100g


Chỉ định: Nhiễm trùng hô hấp, tai-mũi-họng, tiết niệu, da-mô mềm.

Cách sử dụng: Trẻ em : 20mg/kg/ngày, chia 3 lần.

Đóng gói: Hộp 1 chai 30ml