Thành phần: Mỗi viên nén dài bao phim chứa:
Clarithromycin..............500 mg

Chỉ định: Kháng sinh

Liều lượng: Liều dùng: theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

Đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim