Thành phần: Mỗi viên chứa :
Ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin hydroclorid) .......... 500mg


Chỉ định: Kháng sinh.

Liều lượng: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đóng gói: Hộp 3, 10 vỉ x 10 viên (Ciprofloxacin 500mg). Hộp 10 vỉ x 10 viên (Microflox - 500)