Thành phần: Mỗi gói chứa:
Cefixim( dưới dạng Cefixim tryhydart) ................50mg ; 100mg

Chỉ định: Kháng sinh

Liều lượng: Liếu dùng: theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

Đóng gói: Hộp 10 gói x 1g ( Cefixim 50g), Hộp 10 gói x 1,5g ( Cefixim 100mg)