Thành phần: Mỗi viên bao phim chứa:
Cefixim ( dưới dạng Cefixim tryhydart) ............200mg

Chỉ định: Kháng sinh

Liều lượng: Liều dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

Đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim