Thành phần: Mỗi gói 3g chứa:
Cefalvidi.....................250mg

Chỉ định: Kháng sinh

Liều lượng: Liều dùng: theo sự chĩ dẫn của thầy thuốc

Đóng gói: Hộp 20 gói x 3g