* Chỉ định:

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.
- Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới do liên cầu khuẩn, phế cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn không tiết penicilinase và H . influenzae.
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng.
- Bệnh lậu.
- Nhiễm khuẩn đường mật.
- Nhiễm khuẩn da, cơ do liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn, E.coli nhạy cảm với amoxicilin.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: uống 1-2 gói/lần, cách 8 giờ một lần.
- Trẻ em đến 10 tuổi: 125-250 mg/lần, cách 8 giờ một lần.
- Trẻ em dưới 20kg: 20-40 mg/kg/thể trọng/ngày.
- Mỗi đợt dùng 7-10 ngày hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Người bệnh có tiền sử dị ứng với bất kỳ loại penicilin nào.
DƯỢC LỰC HỌC:
- Amoxicilin là kháng sinh thuộc nhóm Penicillin, có tác dụng diệt khuẩn do ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn.
- Amoxicilin là kháng sinh thuộc nhóm Penicillin, có tác dụng diệt khuẩn do ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:
- Amoxicilin ổn định trong môi trường acid, hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn toàn hơn Ampicilin, thức ăn ảnh hưởng đến hấp thu thuốc vì thế nên uống trước hoặc sau bữa ăn ít nhất 1 giờ. Đi vào thần kinh trung ương kém trừ khi màng não bị viêm, còn vào dịch màng phổi, dịch quanh tim, và dịch khớp. Được đào thải nhanh chóng dạng không bị biến đổi qua nước tiểu, chủ yếu bằng sự bài tiết qua ống thận, không thấm qua màng não.