Thành phần: Artesunat 50mg
Tá dược vừa đủ 1 viên
Artesunat 100mg
Tá dược vừa đủ 1 viên


Chỉ định: Diệt thể phân liệt của ký sinh trùng sốt rét trong máu. Sốt rét ác tính thể não và sốt rét kháng Cloroquin và kháng các thuốc sốt rét khác.

Cách sử dụng: - Người lớn: Ngày đầu uống 4mg/kg thể trọng, chia làm 2 lần cách nhau 8 giờ. 4 ngày tiếp theo uống 2mg/kg thể trọng, chia làm 2 lần cách nhau 8 giờ.
- Trẻ em: Lần đầu uống 1,6mg/kg thể trọng. 5 lần tiếp theo sau 6 h, 24h, 36h, 48h và 60h uống 0,8 mg/kg thể trọng.