Thành phần: Mỗi viên nang chứa:
amoxycillin.........................250mg


Chỉ định: Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới,nhiễm khuẩn niệu - sinh dục, nhiễm khuẩn đường mật, nhiễm khuẩn da.

Đóng gói: Chai 500 viên nang