Thành phần: Mỗi gói 1,5g chứa:
Amoxycilin ( dưới dạng Amoxycilin trihydrat)............250mg

Chỉ định: Kháng sinh

Liều lượng: Liều dùng: theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

Đóng gói: Hộp 20 gói x 1,5g