Số đăng ký: VN-5091-01
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 1,8ml
Công ty đăng ký: Spécialité Septodont
Thành phần:
Mepivacaine
Adrenalin