Liều lượng:
Nhét hậu môn 1 viên toạ dược 4 lần/ngày, vào buổi tối, buổi sáng hoặc sau mỗi lần đi ngoài.