Số đăng ký:
Dạng bào chế:
Dung dịch
Quy cách đóng gói: Ống 20ml
Công ty đăng ký: Khác
Thành phần:
Propofol