Chỉ định:Chống chỉ định:

Nhạy cảm với thuốc hoặc có tiền căn sốt cao ác tính khi gây mê với isoflurane hoặc các thuốc mê loại halogen.
Chú ý đề phòng:
Tăng áp lực nội sọ. Chỉ nên dùng bình bay hơi chuyên biệt.
Tương tác thuốc:
Tăng tác dụng thuốc giãn cơ không khử cực.
Tác dụng ngoài ý:
Loạn nhịp tim, tăng số lượng bạch cầu, Suy hô hấp, giảm HA.
Liều lượng:
- Khởi mê: nên bắt đầu với nồng độ 0,5 %. Nồng độ 1,5 - 3 % thường chỉ kéo dài từ 7 - 10 phút trong gây mê. Duy trì: ở nồng độ 1 - 2,5 % trong hỗn hợp O2/N2O. Có thể tăng thêm 0,5 - 1% khi chỉ dùng với O2.
- Mổ lấy thai: 0,5 - 0,75 % là đủ duy trì độ mê cần thiết. Người lớn tuổi: giảm liều.